Office: +604-653 3389 dir_cpr@usm.my Mon - Fri : 8:10am - 5:10pm

CenPRIS Alumni

Year   Name and Thesis Title

 konvo

2020

  Doctor of Philosophy (PhD)
 

Mahadirin bin Ahmad (Malaysia)
Pemaknaan Pengurangan Mogok Dan Kelangsungan Kesatuan Sekerja: Kajian Kes Railwaymen Union Of Malaya (RUM) 1947-2012 Di Malaysia

•Za'im Bin Ahmad (Malaysia)
.

  Master
 

•Aysha Mariam Binti Mohamed Javeed (Malaysia)
Kajian Taksonomi dan Ekologi Fitoplankton dan Mikroalga Bentik di Teluk Bahang, Pulau Pinang

•Michelle Glory G Jonik (Malaysia)
Kesan Cahaya Terhadap Taburan, Fotosintesis dan Pemulihan Halophila Ovalis (R.Br) Hook.F. di Pulau Korea (Pulau Gazumbo), Penang

Year   Name and Thesis Title

 konvo

2019

  Doctor of Philosophy (PhD)
 

•Hylmee Bin Matahir (Malaysia)
Pelancongan Pendidikan di Malaysia: Penentu-Penentu dan Kaitannya dengan Pertumbuhan Ekonomi

•Khofizhoah Mohd Karim (Malaysia)
Penglibatan Sektor Awam, Swasta dan Masyarakat Setempat serta Impaknya ke atas Pembangunan Pelancongan Mampan di Pantai Chenang, Pulau Langkawi

•Nefertari Al-raschid Arsad (Philippines)
Meneroka Khalifah Melalui Konstruksi Sosial dalam Organisasi Awam yang Dipimpin oleh Orang Islam di Selatan Filipina

•Pushpa Binti Al Bakri Devadason (Malaysia)
Tahap Sedar dan Memori Wartawan Malaysia yang Membuat Liputan Perang

•Taufan Teguh Akbari (Indonesia)
Kepimpinan Belia di Bandar Raya Indonesia : Kajian Terhadap Pemimpin Muda Terpilih Di Komuniti

•Ebrahim Jamali Sousefi (Iran)

  Master
 

•Akmal Izzati Binti Abu Bakar (Malaysia)
Kemiskinan Nelayan Pesisir Pantai dalam Konteks Urbanisasi di Pulau Pinang: Kajian Kes Nelayan Batu Uban dan Gelugor

Year   Name and Thesis Title

 konvo

2018

  Doctor of Philosophy (PhD)
 

•Ahmad Rifai (Indonesia)
Kewangan Mikro di Riau: Kelestarian Kewangan, Pencapaian dan Impaknya kepada Kebajikan Peminjam

•Mohamad Sahizam Bin Musa (Malaysia)
Keberkesanan Pelaksanaan Program Kumpulan Nelayan Wanita (KUNITA): Satu Kajian Kes di Terengganu

•Roziyana Binti Jafri (Malaysia)
Amalan Modal Insan dan Prestasi Kerja: Kajian Kes Majlis Bandaraya Pulau Pinang (MBPP)

•Teh Pei Shan
Pengaruh Motivasi dan Kepuasan Kerja Penjawat Awam di Majlis Bandaraya Alor Setar (MBAS)

  Master
 

Nur Aqilah Binti Muhamad Darif (Malaysia)
Penggunaan Water- dan Pocket-Pulse Amplitude Modulation dalam Penyelidikan Fotofisiologi dan Batasan Nutrien dalam Mikroalga 27/9/2017 6/12/2017 8/11/2017 8/2/2018

Year   Name and Thesis Title

 konvo

2017

  Doctor of Philosophy (PhD)
 

•Mehrzad Javadikouchaksaraei (Iran)
Peranan Nasionalisme Agama dalam Konflik Israel-Palestin

•Tan Bee Wah (Malaysia)
Pelaburan Langsung Asing Keluar antara ASEAN: Penentu Utama dan Kesan ke atas Ekonomi dalam Negeri

•Wong Teik Aun (Malaysia)
Bukan Sekadar Perniagaan: Tanggungjawab Sosial Korporat dalam Kalangan Perniagaan Kecil di Pasar Jelutong, Pulau Pinang, Malaysia

  Master
 

•Mohd Noordinie Bin Zulkernain (Malaysia)
Kajian Tesis pada Keunggulan Etnik "The Bell Curve": Satu Siasatan Perbandingan Kognitif Melayu dan Cina di USM

Year   Name and Thesis Title

 konvo

2016

  Doctor of Philosophy (PhD)
 

•Ali Maksum (Indonesia)
Dasar Luar Indonesia Terhadap Malaysia: Kajian Kes Ambalat Dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

•Bartoven Vivit Nurdin (Indonesia)
"Menumpang Di Tanah Sendiri" : Satu Kajian Identiti Dan Peminggiran Tanah Dalam Kalangan Masyarakat Adat Buwai Pemuka RajaBasa, Lampung Pepadun, Sumatera, Indonesia

•Rizky Wisnoentoro (Indonesia)
Permasalahan Pada Program CSR Sebuah Bank Sebuah Kajian Kes Terhadap "Kampoeng BNI" Di Kawasan Rawa Belong, Jakarta

  Master
 

•Sam Chung Yan (Malaysia)
Bootstrap Ujian Autoregressive-Distributed Lag Untuk Kointegrasi

Year   Name and Thesis Title

 konvo

2015

  Doctor of Philosophy (PhD)
 

•Azimah Binti Daud (Malaysia)
Model Tingkahlaku Perjalanan Mampan: Peranan Proses Perlaksanaan Dasar Yang Berkesan, Faktor Sikap Dan Tabiat Pengunaan Kereta

•Khairol Anuar Bin Ishak (Malaysia)
Kualiti Perhubungan Di Dalam Francais: Anteseden Dan Kesannya

•Rini Suryati Binti Sulong (Malaysia)
Risiko Politik Integrasi Serantau: Sebuah Kes ASEAN

•Youhanna Najdi (Iran)
Sewaan Minyak Dan Demokrasi Di Iran 1997-2010: Penelitian Semula Teori Negara Penyewa

  Master
 

•Nurizzati Binti Ismail (Malaysia)
Peranan Warna Dalam Budaya Tradisional Melayu Dengan Rujukan Kepada Sulalat Al Salatin

Year   Name and Thesis Title

 konvo

2014

  Doctor of Philosophy (PhD)
 

•Zaherawati Binti Zakaria  (Malaysia)
Kepuasan Pelanggan Terhadap Perkhidmatan Perbandaran: Kajian Kes Sungai Petani

  Master
 

•Mohd Shahrul Imran Lim Bin Abdullah  (Malaysia)
Pengekalan Dan Perubahan Identiti Komuniti Cina Peranakan Kelantan: Satu Kajian Kes Di Kampung Pasir Parit, Pasir Mas, Kelantan

Year   Name and Thesis Title

 konvo

2013

  Doctor of Philosophy (PhD)
 

•Nachef Tameur (Algeria)
Penggunan Logik Kabur Untuk Mengenalpasti Faktor Penting Dalam Prestasi Perundingan

  Master
 

- aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Year   Name and Thesis Title

 konvo

2012

  Doctor of Philosophy (PhD)
 

•Fadzil Bin Abdul Kadir (Malaysia)
Penjanaan Dan Pengurusan Kewangan Pihak Berkuasa Tempatan: Kajian Kes di Majlis Bandaraya Alor Setar, Kedah

•Ibrahim Bin Abdul Aziz (Malaysia)
Perancangan Pembangunan Guna Tanah Bandar: Kajian Kes Tanah Rizab Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB)

•Zainal Bin Md Zan (Malaysia)
Keberkesanan Pelaksanaan 'Local Agenda 21' di Malaysia: Kajian Kes Majlis Perbandaran Seberang Perai (MPSP), Pulau Pinang

  Master
  -
Year   Name and Thesis Title

 konvo

2011

  Doctor of Philosophy (PhD)
 

•Nikmatul Adha Binti Nordin  (Malaysia)
Penyertaan Awam dalam Perancangan: Kajian Kes Subang Jaya

  Master
 

- aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Year   Name and Thesis Title

 konvo

2008

  Doctor of Philosophy (PhD)
 

•Jamaludin Bin Mustafa (Malaysia)
Aspek Keselamatan Awam Dalam Pembentukan Bandar Selamat di Malaysia: Kajian Kes Alor Setar, Kedah

  Master
  •Abdullah Bin Ismail (Malaysia)
Amalan Pengagihan Zakat Di Utara Semenanjung Malaysia: Kesan Penitisan Ke Bawah Di Kalangan Asnaf Berbilang Etnik
Year   Name and Thesis Title

 konvo

2006

  Doctor of Philosophy (PhD)
 

•Md. Mahmudul Hassan (Bangladesh)
Pengubahan Institusi dalam Institusi Kewangan Mikro Berfokuskan Kemiskinan di Bangladesh, Nepal dan Malaysia

  Master
 

•Salma Mahmud (Bangladesh)
Kajian Kes Keberkesanan Jangkauan dan Impak Di antara Skim Pinjaman Ikhtiar Dengan Program Pembangunan Rakyat Termiskin Di Seberang Perai, Pulau Pinang